Login

Forgot Password

Jurnal Komunikasi Borneo ialah untuk menjadi medium utama diskusi berkaitan dengan falsafah, teori dan interpretasi dalam bidang komunikasi, khususnya, kajian di Borneo yang meliputi Negara Brunei Darussalam, Kalimantan Indonesia, Sarawak dan Sabah, Malaysia. Ia juga sebagai wadah utama dalam perkongsian hasil penyelidikan antara penyelidik Universiti Malaysia Sabah(UMS) dan universiti luar, institusi penyelidikan dan/atau Majlis Penyelidika Borneo dari pelbagai jurusan ilmu berkaitan dengan komunikasi di Borneo.

Jurnal Komunikasi Borneo diterbitkan secara Tahunan.