Login

Forgot Password

Jurnal Komunikasi Borneo FAQ


1
Question
Jurnal Komunikasi Borneo ?
Answer

Jurnal Komunikasi Borneo ialah untuk menjadi meduim utama diskusi berkaitan dengan falsafah, teori dan interpretasi dalam bidang komunikasi, khususnya, kajian di Borneo yang meliputi Negara Brunei Darussalam, Kalimantan Indonesia, Sarawak dan Sabah, Malaysia. Ia juga sebagai wadah utama dalam perkongsian hasil penyelidikan antara penyelidik Universiti Malaysia (UMS) dan universiti luar, institusi penyelidikan dan/atau Majlis Penyelidika Borneo dari pelbagai jurusan ilmu berkaitan dengan komunikasi di Borneo.

2
Question
How to register ?
Answer
your can register by clicking register button
3
Question
published article as appear in the journal in PDF
Answer
yes
4
Question
how to become a reviewer?
Answer

your can be a reviewer by registering as reviewer