Login

Forgot Password

Mengenai Kami


Jurnal Komunikasi Borneo ialah untuk menjadi medium utama diskusi berkaitan dengan falsafah, teori dan interpretasi dalam bidang komunikasi, khususnya, kajian di Borneo yang meliputi Negara Brunei Darussalam, Kalimantan Indonesia, Sarawak dan Sabah, Malaysia. Ia juga sebagai wadah utama dalam perkongsian hasil penyelidikan antara penyelidik Universiti Malaysia Sabah (UMS) dan universiti luar, institusi penyelidikan dan/atau Majlis Penyelidikan Borneo dari pelbagai jurusan ilmu berkaitan dengan komunikasi di Borneo. Selain itu, sebagai alternatif terbaik kepada pelajar institusi pendidikan tinggi awam/swasta (IPTA/S) dan pengkaji dalam dan luar negara untuk mengakses artikel berkaitan bidang komunikasi yang mengkhusus mengenai Borneo.

Penerbit


Jurnal Komunikasi Borneo

Patron


Prof. Datuk Dr D Kamarudin D Mudin
Naib Canselor
Universiti Malaysia Sabah

PenasihatProf. Dr. Ismail Ibrahim
Dekan
Fakulti Kemanusian, Seni dan Warisan

Ahli Lembaga Penasihat Pengarang


Prof. Dr. Fong Soon Fook
(Communication-Multimedia Education)
Fakulti Kemanusiaan, Seni Dan Warisan, Universiti Malaysia Sabah
Kota Kinabalu, Sabah, MALAYSIA
Tel: +6-088-320000 Samb.: 1800
Faks: +6-088-320242
Emel: sffong@ums.edu.my/ sffong05@gmail.com

Prof. Dr. Hashim Bin Awang
PhD (Anthropology)
Fakulti Kemanusiaan, Seni Dan Warisan, Universiti Malaysia Sabah
Kota Kinabalu, Sabah, MALAYSIA
Tel: +6-088-320000 Samb.: 1835
Faks: +6-088-320242
Emel: hashimawangar@gmail.com

Prof. Dr. Kiranjit Kaur
Fakulti Komunikasi & Pengajian Media
Universiti Teknologi MARA
40450 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel: +603 - 5543 5936
E-mel: kiran126@salam.uitm.edu.my

Prof Madya Dr Jamilah Haji Ahmad

Prof. Dr. Jamilah Haji Ahmad, APR, FIPR
Sekolah Komunikasi
Universiti Sains Malaysia
11800 Pulau Pinang.
Tel :04-653 3601/653 3602
Fax :04-6577736
e-mel: dean_com@usm.my

Prof. Dr. Ahmad Murad Merican

Profesor Dato’ Dr.mad Murad Bin Mohd Noor Merican
Pensyarah Universiti
Pusat Penyelidikan Dasar Dan Kajian Anarabangsa
CenPRIS, Bangunan D03, 11800 USM
PULAU PINANG,Malaysia.
Tel: +6 04 653 3421
Fax: +6 04 – 658 4820
E-mail: ahmadmurad@usm.my

Ketua Editor


Penyelaras Editor


Dr. Norhuda Salleh
Pensyarah Kanan
Program Komunikasi
Fakulti Kemanusian, Seni dan Warisan,
Universiti Malaysia Sabah,
Jln UMS, 88400 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
Tel: +6088 320 000 smb.1808 | 012 268 8074
E-mel: norhudasalleh@gmail.com | norhudasalleh@ums.edu.my

Editor


Prof. Madya Dr. Andreas Totu
Pusat Penataran Ilmu & Bahasa
Universiti Malaysia Sabah
Jalan UMS,
88400, Kota Kinabalu, Sabah.
Tel; 088 320 000 samb. 5289
Faks:+6088 435 708
E-mel: andreast@ums.edu.my

Dr. Haryati Abd. Karim
Pensyarah Kanan
Program Komunikasi
Fakulti Kemanusian, Seni dan Warisan,
Universiti Malaysia Sabah,
Jln UMS, 88400 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
Tel: +6088 320 000 smb. 1807 | Mobile: 012-8223708
E-mel: haryati@ums.edu.my | haryatikarim@hotmail.com

Urusetia


Haji Suhaimi Salleh
Pensyarah Kanan
Program Komunikasi
Fakulti Kemanusian, Seni dan Warisan,
Universiti Malaysia Sabah,
Jln UMS, 88400 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
Tel: +6088 320 000 smb. 1842
E-mel: ssuhaimi@ums.edu.my | komunikasi@yahoo.com

Lai Chee Ching @ Abd Latif Lai
Ketua Program | Pensyarah Kanan
Program Komunikasi
Fakulti Kemanusian, Seni dan Warisan,
Universiti Malaysia Sabah,
Jln UMS, 88400 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
Tel: +6088 320 000 smb. 1840 | 013 932 6009
E-mel: latif_lai@hotmail.com