Login

Forgot Password

Journal Detail


Journal Title
Perjanjian Malaysia 1963 dan Soal Perundangan Sabah dan Sarawak: Tinjauan Terhadap Isu Sejarah dalam Laman Sosial
Download Hit
14639
Abstract
Makalah ini membincangkan isu sejarah dan undang-undang yang berhubung dengan Perjanjian Malaysia 1963 berkenaan status-quo perundangan Sabah dan Sarawak. Ia menumpukan kepada analisis terhadap laman social utama yang mempersoalkan perlaksanaan dan kedudukan undang-undang perjanjian tersebut yang digunakan bagi mencapai matlamat politik mereka menyebarkan propaganda Sabah dan Sarawak keluar Malaysia. Namun, didapati bahawa segala hujah-hujah mereka hanya merupakan manipulasi isu tersebut yang menimbulkan keraguan dan salah tafsiran dalam konteks undang-undang dan sejarah. Kerangka perbincangan ini adalah berdasarkan analisis kandungan terhadap media social terpilih yang disandarkan kepada penyerapan sumber undang-undang dan sejarah berdasarkan kepada sejarah undang-undang.
Download

About Author


Author Name
. A Rahman Tang Abdullah
Background
Website
Blog